Політика конфіденційності

політика конфіденційності

Дана угода розроблена відповідно до вимог законодавства України, а саме Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини між інтернет-магазином «Vse Roste» та його відвідувачами, пов'язані із збиранням, обробкою, зберіганням персональних даних.

Інтернет-магазин «Vse Roste», піклуючись про розвиток взаємовідносин із своїми клієнтами, розуміючи важливість забезпечення охорони їх персональних даних, з метою уникнення можливих непорозумінь підготувало цю Угоду про конфіденційність (політику конфіденційності), далі за текстом - «Політика конфіденційності», і умови користування веб-сайтом Інтернет-магазину https://vseroste.com.ua/, далі по тексту - «сайт». Просимо, уважно ознайомитись із інформацією на цій сторінці, тому що інформація є важливою для Вас як для Користувача сайту інтернет-магазину «Vse Roste».

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У даній угоді використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі - Адміністрація сайту)» - навчені та уповноважені спеціалісти на управління сайтом, що діють від імені інтернет-магазину «Vse Roste», які організовують збирання, обробку, зберігання персональних даних, а також визначають цілі такої обробки персональних даних, кількість персональних даних, які підлягають обробці та дії або операції, що стосуються персональних даних.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано до певного суб'єкту персональних даних.

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія/операція або сукупність таких дій/операцій, які здійснюються з використанням автоматичних засобів або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, обробку, систематизацію, накоплення, зберігання, оновлення, використання, знищення  та т.п. персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Адміністратором, що отримав такі персональні дані, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту інтернет-магазину «Vse Roste» - особа, яка має доступ до Сайту, використовуючи мережу Інтернет та використовує Сайт інтернет-магазину.

1.1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за IP протоколом.

2.ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Використовуючи сайт або купуючи товар, запропонований на сайті, а також надаючи відповіді на необхідні питання в анкеті при первинній реєстрації і або оформленні покупки, користувач підтверджує, що надає згоду інтернет-магазину «Vse Roste» і уповноваженим ним на це особам, на обробку  його персональних даних, а також що він є повнолітньою особою.

2.2. Користувач надає свою згоду Адміністрації сайту на обробку отриманих даних, включаючи збір, обробку, накоплення, зберігання, оновлення, використання, розповсюдження, знеособлення, заблокування, знищення персональних даних, вказаних в анкеті, з метою заходів, спрямованих на сформування бази даних користувачів, складання статистичних даних, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії із користувачами, в тому числі по мережах інтернет зв'язку, включаючи  направлення SMS-повідомлень і електронних листів, до розірвання такої згоди.

2.3. Користувач надає згоду на те що Адміністрація сайту має право взаємодіяти із Користувачем за допомогою здійснення прямих контактів використовуючи різні засоби зв'язку, включаючи, але не обмежуючись: поштовою розсилкою, електронною поштою, мережею Інтернет та ін.

2.4. Персональні дані, які дозволені до обробки в умовах цієї Політики конфіденційності, включають в себе, але не обмежуються наступною інформацією:

2.4.1. ПІБ Користувача/клієнта;

2.4.2. його контактний  номер телефону;

2.4.3. контактна адреса електронної пошти (e-mail);

2.4.4. зазначена адреса майбутньої доставки Товару;

2.4.5. місце проживання Користувача/клієнта.

3.МЕТА ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Інтернет-магазин «Vse Roste» персональну інформацію від Користувача, зазначену вище  використовує для таких цілей:

3.1.1. ідентифікація Користувача/клієнта, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлень та/або укладання Договорів купівлі-продажу товару із інтернет-магазином «Vse Roste» дистанційним способом.

3.1.2. надання Користувачеві персонального клієнтського сервісу;

3.1.3. підтримання зв'язку із Користувачем/клієнтом, в тому числі в напрямку повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, і також обробки запитів та заявок від Користувача/клієнта;

3.1.4. для можливого поліпшення якості наданих послуг, зручності їх отримання та використання, розробка нових можливих Сервісів та послуг;

3.1.5. донесення інформації про товари, Сервіси, послуги, що реалізує інтернет-магазин «Vse Roste», про рекламні компанії, що проводяться, звіти на запити, а також виконання своїх зобов'язань перед споживачами товарів (послуг) відповідно до чинного законодавства;

3.1.6. проведення статистичних досліджень на основі цих даних.

4.КАТЕГОРІІ ЗІБРАНИХ ДАНИХ

4.1. Категоріі Персональних даних, обробку яких здійснює сайт (самостійно або за допомогою третіх осіб), включають: файли «cookie» та дані про використання мережевих ресурсів.

4.2. Персональні дані можуть надаватися Користувачем/клієнтом самостійно або такий збір може здійснюватись автоматично сайтом при його використанні.

Якщо не вказано інше, сайт https://vseroste.com.ua/ використовує файли «cookie» (або аналогічні засоби відстеження) для ідентифікації клієнтів і запам'ятовування встановлених ними параметрів налаштування виключно в цілях надання послуги Користувачу/клієнту.

4.3. Користувачі/клієнти несуть відповідальність за Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, обробляють, публікують або передають іншим особам, використовуючи сайт, і підтверджують, що вони отримали згоду від цієї третьої особи на надання цих даних.

  1. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Обробка персональних даних Користувача/клієнта здійснюється без обмежування терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач/клієнт погоджується із тим, що Адміністрація сайту має право надавати персональні дані третім особам, зокрема, службам доставки, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача/клієнта, сформованого на Сайті Інтернет-магазину «Vse Roste», включаючи доставку Товару.

 

  1. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ/КЛІЄНТІВ

6.1. Користувачі/клієнти мають такі права:

6.1.1. дізнаватись, чи були збережені їх Персональні дані;

6.1.2. звернутись до Адміністрації сайту, щоб дізнатися їх склад та походження;

6.1.3. перевіряти їх точність, та попросити їх змінити;

6.1.4. видаляти, оновлювати або виправляти;

6.1.5. перетворювати в формат, що забезпечує їх анонімність;

6.1.6. заблокувати будь-які дані, що зберігаються в порушення чинного законодавства;

6.1.7 виступати проти їх обробки із всіма без винятку законними підставами;

6.2. Зазначені запити слід направляти Адміністрації сайту за адресою, вказаною в контактних відомостях на сайті інтернет-магазину «Vse Roste».

  1. ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE

7.1. Сайт інтернет-магазину «Vse Roste» збирає інформацію про відвідування Вами наших веб-сайтів з метою отримання статистичних даних відвідувань та ефективності їх використання, формування персонального сервісу та адаптації до інтересів кожного користувача/клієнта окремо до його побажань. Ми це можемо робити за допомогою різних технологій, одна з яких - cookie-файли. Зазначені файли, які веб-сайт може відправити вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому  персональному комп'ютері для подальшої ідентифікації його веб-сайтом.

7.2. Cookie-файли використовуються для ефективної оцінки веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів та тривалості їх перебування на сайті), знаходження найбільш затребуваних та відвідуваних сторінок, а також для забезпечення зручної навігації під час використання сайту, без збору будь-якої персональної інформації від Користувача. Також cookie-файли можуть використовуватись  для сформування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії Користувача/клієнта із сайтом і його перевагами.

  1. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Інтернет-магазин «Vse Roste» створює необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних Користувача/клієнта від неправомірного або випадкового доступу, знищення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

8.2. Дана Політика конфіденційності поширюється виключно на сайті Інтернет-магазину «Vse Roste». Якщо за посиланнями, розміщеними на сайті Інтернет-магазину «Vse Roste», Користувач/клієнт зайде на ресурси третіх осіб, Інтернет-магазин за його подальші дії відповідальності не несе.

8.3. Персональні дані Користувача/клієнта можуть бути використані в юридичних цілях в суді або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду у зв'язку з тим, що сайт або послуги використовувалися неналежним чином або із порушенням чинного законодавства України.

Користувач/клієнт обізнаний про те, що Адміністрація сайту може бути змушена повідомити персональні дані на вимогу  правоохоронних органів та органів державної влади.

  1. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

9.1. Крім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, сайт може надати Користувачу/клієнту, за його запитом, додаткову інформацію, що стосується конкретних послуг і сервісів або збору та зберігання Персональних даних.

9.2. З метою забезпечення безперебійної роботи сайту та його технічного обслуговування, сайт та будь-які сторонні сервіси можуть вести файли взаємодії сайту із Користувачами/клієнтами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP-адреса).

 

  1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача/клієнта.

10.2. Змінена Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Інтернет-магазину «Vse Roste», якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

10.3. У разі незгоди із будь-якими змінами, визначеними в Правилах, Користувач/клієнт повинен припинити користуватися сайтом, а також  має змогу вимагати від Адміністрації сайту, видалити його Персональні дані.